Διοικητικό Συμβούλιο - Ίδρυμα Μακεδονικού Βραβείου Δράμας

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Ίδρυμα

Το ίδρυμα διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τους:

α) Εκάστοτε Δήμαρχο Δράμας ή τον Αντιδήμαρχο που ορίζει ο Δήμαρχος, ως Πρόεδρος.

β) `Ενα Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Δράμας, που ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

γ) Διευθυντή της Νομαρχιακής Επιχείρησης Κοινωνικής, Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης (Ν.Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας.

δ) Διευθυντή της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης (Δ.Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) του Δήμου Δράμας και

ε) Βασίλειο Γεωργ. Χατζηθεοδωρίδη, ως ισόβιο μέλος.

Η Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής, εξαιρουμένου του ισοβίου μέλους.

Πρόεδρος ΙΜΑΒ


Χριστόδουλος Μαμσάκος
Δήμαρχος Δράμας
Γραμματέας ΙΜΑΒ


Ανέστης Τερζής
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Δράμας
Πρόεδρος Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δήμου Δράμας
Εντεταλμένος Σύμβουλος 
Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Αυτοτελές Τμήμα ΚΕΠ, Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης
Εκπρόσωπος Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δράμας


Αναστάσιος Χατζηκυριακίδης
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Δράμας
Αντιπρόεδρος Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δήμου Δράμας
Εκπρόσωπος Πρώην Ν.Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.


Κατερίνα Κετσιμπάση
Ιστορικός - Αρχαιολόγος
Υπάλληλος Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Π.Ε. Δράμας
Ισόβιο Μέλος ΙΜΑΒ


Βασίλειος Χατζηθεοδωρίδης
Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός - Συγγραφέας
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού